Om jag har sönder något, vem betalar?

Hyreslagen säger: Om du är vållande till skada eller vid onormalt slitage är du ersättningsskyldig.

Du ansvarar också för externa hantverkare som du anlitat att utföra jobb i din bostad, besökande som åsamkar skada eller din eventuella inneboende om denne orsakar skada.