Kan jag sätta upp tavlor och tex tv på väggarna?

Det är tillåtet men måste göras fackmannamässigt. Du måste också återställa de hål som är upptagna.

Större monteringar på väggar tex. för vägg – TV kräver ofta stora hål som är svåra att återställa till en acceptabelt nivå, så kan du välja bordsstativ är det att föredra.