När jag tappat nyckeln, hur gör jag?

Har du inte tillgång till någon utplacerad extranyckel måste du ringa felanmälan som hjälper dig med åtgärd. Låset kanske måste bytas ut.

Det är viktigt att hålla reda på nycklarna om låset måste bytas får du en stor onödig extra kostnad.