Att vara hyresgäst

Nedanför kan du ta del av lite information om hur det är att vara hyresgäst hos oss!

Inflyttning

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse. Vi hjälper dig vanligtvis att anmäla elabonnemang till lägenheten. Alla fastigheter och lägenheter har fiber installerat i lägenheten. De fastigheter som har Telia fiber anmäler du det på Telias hemsida alt ringer 90200. De fastigheter som har öppen fiber väljer du operatör lättast på https://Zmarket.se

Till alla som hyr lägenhet ingår ett inträdeskort till Målserums sorteringsanläggning. Ring Västerviks Miljö & Energi 0490-25 70 50 för att få kortet.

Betalning av hyran

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före månadsskifte. Även om du inte fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran.
Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten. Saknar du hyresavin kontakta Carolina Dunger på e-post ekonomi@sandbergsfastigheter.se eller telefon 070-392 08 38.

Hemförsäkring

Du skall ha en egen hemförsäkring för ditt skydd och dina ägodelar. Det gäller för skador både i bostaden och källar samt vindsutrymmen. Hemförsäkringen gäller skador som uppstår vid exempelvis stöld och brand. Fastighetsbolagets försäkring täcker enbart skador på byggnaden och täcker inte din egendom.

Sophantering

Sopsortering finns i de flesta fastigheter. Grovsopor kan mot avgift bortforslas av fastighetsskötaren. Se kontaktuppgifter under felanmälan.

Brandinformation

Det är viktigt att du vet hur man ska agera ifall att en brand uppstår. Tänk på att alla bränder är små i början och att de snabbt kan sprida sig.

Grundregel:

Rädda – Varna – Larma (via 112) – Släck

Rökning förbjuden

Rökning är förbjuden i alla våra bostäder, kontor och lokaler samt alla gemensamma utrymmen. 

Brandvarnare

Alla våra lägenheter är försedd med brandvarnare. Ditt ansvar är att testa så den fungerar och du felanmäler brandvarnaren om den inte fungerar som den ska. Brandvarnarens batteri är du själv ansvarig att byta och bekosta.

Bredband

Fiber-Lan från Telia finns i många fastigheter. Vi har några fastigheter med öppen fiber där du kan välja fritt bland alla operatörer.

Vad är störande?

Hyreslagen säger följande: Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Vad skall jag göra om grannarna stör?

Tag kontakt med din störande granne och framför dina synpunkter. Om inte störningarna upphör råder jag dig till att anteckna vika som stör, när störningarna inträffar och felanmäler detta. Vi försöker då gemensamt lösa problemet.

Vid svårlösta fall kan vi också ta Hyresnämnden till hjälp.

Andrahandsuthyrning

För att du skall få hyra ut i andra hand krävs tillstånd från oss! Endast i specialfall kommer andrahandsuthyrning att tillåtas t.ex. studier och jobb på annan ort under kortare tid.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Enligt hyresgästlagen är uppsägningstiden tre kalendermånader. Uppsägningen skall vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden för att vara giltlig. All uppsägning ska ske till oss skriftligen. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst. 

TV-Service

Telia ”Lagom paket” (ej hd-kanaler) ingår utan kostnad i många fastigheter. Paketet distribueras via vanliga TV uttaget. Boxer förekommer även i några fastigheter

Övernattningsmöjlighet för dina gäster

Vi har i fastigheten på Hallströmgatan 55 ett vandrarhem där vi kan erbjuda billig övernattning. Du som hyresgäst har förtur, men försök boka i god tid. vastervikvandrarhem.se

När du flyttar

Besiktning av lägenheten görs när lägenheten är tom och tid efter överenskommelse. Besiktning utföres mellan kl 07,30 till 15,30 vardagar. Då skall lägenheten vara väl städad och rengjord, glöm ej kyl, frys, balkong, källar/vindsförråd. Hyresgästföreningen har en bra mall / lathund för hur städningen ska utföras.

Samtliga nycklar till lägenheten skall lämnas tillbaka. Fullgör du inte dina skyldigheter här ovan så måste vi debitera dig för utförd iordningställande.